pieniądz

1. pot. Ciężkie, drogie, duże, grube pieniądze; ciężka, duża, gruba, grubsza forsa, gotówka, suma, sumka; ciężki grosz «duża kwota pieniędzy»: (...) jako jedyny z łódzkich fabrykantów miał prawdziwy tytuł arystokratyczny, kupiony za ciężkie pieniądze wraz z zamkiem w Turyngii. Polityka 21/2000. (...) produkował po wojnie konserwy i dorobił się grubej forsy. K. Moczarski, Rozmowy.
2. pot. Leżeć, spać, siedzieć na pieniądzach, na forsie «mieć dużo pieniędzy i nie lubić ich wydawać»: Pan śpisz na pieniądzach, i do tego nielegalnych (...). M. Piątkowska, L. Talko, Talki. (...) pan niby to trzyma z robotnikami, a sam siedzi na pieniądzach i jada jak hrabia (...). J. Brzechwa, Owoc.
3. Pieniądze się kogoś nie trzymają «ktoś jest rozrzutny»: Nie jesteś oszczędna. Pieniądze w ogóle się ciebie nie trzymają. Cosm 11/1998.
4. Rzucać pieniądze, pieniędzmi (na wszystkie strony); rzucać, rozrzucać, sypać pieniądze, przestarz. złoto garściami «być rozrzutnym, wydawać dużo pieniędzy»: – Dwadzieścia złotych na kino! Całe dwadzieścia złotych! – biadała mama. – Ta Alicja, niby taka rozsądna, a tak rzuca pieniędzmi bez powodu. H. Ożogowska, Głowa. Jednał sobie w Niemczech stronników i zwalczał wrogów, obu garściami rzucając złoto. P. Jasienica, Polska Piastów.
Chować, brać pieniądze do (własnej) kieszeni zob. kieszeń 1.
Ktoś może wytapetować sobie pieniędzmi ściany zob. wytapetować.
Liczyć się, rachować się z pieniędzmi zob. liczyć się 1.
Ładować w coś, w kogoś pieniądze zob. ładować.
Łatwy pieniądz zob. łatwy.
Marny, psi pieniądz, marne, psie pieniądze zob. grosz 6.
Mieć pieniędzy jak lodu zob. lód 4.
Pieniądze idą, płyną jak woda zob. woda 5.
Pranie brudnych pieniędzy zob. pranie 2.
Robić (na czymś) pieniądze zob. robić 15.
Utopić pieniądze w czymś zob. utopić.
Wydusić z kogoś pieniądze zob. wydusić.
Wyłożyć, wyliczyć itp. pieniądze na stół zob. stół 6.
Wyrzucać pieniądze (w błoto, za okno) zob. wyrzucić 2.
Za żadne pieniądze (nie zrobić czegoś) zob. żaden 1.
Żywy pieniądz zob. żywy 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pieniądz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. niędzy, N. pieniądzniędzmi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} powszechny i stały ekwiwalent towarów, miernik wartości i środek wymiany wszystkich …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pieniądz — m II, D. a; lm M. e, D. pieniądzniędzy, N. pieniądzniędzmi «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary, usługi lub zwalniający od zobowiązań; moneta lub banknot obiegowy; także: fundusz, majątek, zasoby pieniężne» Pieniądz papierowy.… …   Słownik języka polskiego

  • pusty pieniądz — {{/stl 13}}{{stl 7}} pieniądze niemające pokrycia w towarze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drukować pusty pieniądz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • za psi pieniądz — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co za psie pieniądze. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Office of Special Affairs — Formation 1966 Type Department of Scientologists Legal status Non profit Purpose/focus Legal affairs and public relations Headquarters …   Wikipedia

  • forsa — Ciężka, duża, gruba, grubsza forsa zob. pieniądz 1. Leżeć, spać, siedzieć na forsie zob. pieniądz 2. Ładować w coś, w kogoś forsę zob. ładować. Mieć forsy jak lodu zob. lód 4. Robić, zrobić (na czymś) forsę zob. robić 15. Wydusić z kogoś forsę… …   Słownik frazeologiczny

  • grosz — 1. Być, pozostać itp. bez grosza; nie mieć (ani) grosza, centa, książk. szeląga (przy duszy, w kieszeni); nie mieć złamanego grosza, centa, książk. szeląga «nie mieć żadnych pieniędzy, być bez środków do życia»: (...) zaangażowałem partyjnych… …   Słownik frazeologiczny

  • zmienić — 1. Zmienić skórę «przeobrazić się gruntownie, zmienić poglądy, zwykle ze względów koniunkturalnych»: Nie czuł w sobie nie tylko potrzeby pośpiechu, lecz także strachu ani wściekłości, ani bólu, ani żalu, ani łkania, nic w ogóle, bo musiał… …   Słownik frazeologiczny

  • zmieniać — 1. Zmienić skórę «przeobrazić się gruntownie, zmienić poglądy, zwykle ze względów koniunkturalnych»: Nie czuł w sobie nie tylko potrzeby pośpiechu, lecz także strachu ani wściekłości, ani bólu, ani żalu, ani łkania, nic w ogóle, bo musiał… …   Słownik frazeologiczny

  • Civic Platform — Platforma Obywatelska Leader Donald Tusk Founded …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.